Disclaimer

Copyright © 2010 A.&B.V. BVBA. Alle rechten voorbehouden.

Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van A.&B.V. BVBA sociale zetel gevestigd te Burgstraat 38 te 9000 Gent.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,…) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van A.&B.V. BVBA.