Onze diensten...

IT-Accountancy

U ontzorgen bij al uw boekhoudkundige en financiële verplichtingen, daar is het A&BV om te doen. In die context breiden wij ons dienstenaanbod uit met een volwaardige IT-afdeling onder leiding van Tom Laperre.

Wij kunnen u begeleiden bij de digitalisering en automatisering van uw boekhouding. Meer efficiëntie, een snellere verwerking, milieuvriendelijk, plaatsbesparend en vooral tijdwinst: de redenen om digitaal te gaan zijn legio.

Ons IT-Accountancy perspectief staat voor hands-on, duurzame en rendabele oplossingen voor de automatisatie van uw financiële administratie. Geïnteresseerd? Geef een seintje aan uw dossierbeheerder. Die bezorgt u graag meer praktische toelichtingen.

Indien u dit wenst, kunnen wij ook voorzien in on-site support.

In een notendop:

  • in-house knowhow met eigen IT-Consultant
  • begeleiding bij digitalisering boekhouding
  • hands-on, duurzame en rendabele oplossingen
  • efficiënt, snel, plaats- en tijdbesparend
Lees volgende 

Juridisch advies

  • ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en economisch recht (oprichting, fusie, splitsing en overname vennootschap, octrooien en patenten, wet op de continuïteit ondernemingen … )
  • sociale zekerheid en arbeidsrecht
  • contractenrecht (huurcontracten, arbeidsovereenkomsten … )
  • internationale tewerkstelling