2018, een nieuw elan, een nieuw logo

Door A&BV |

De splitsing A&BV en Alaska is sinds 1 januari een feit. Het nieuwe A&BV-logo symboliseert de toekomstgerichte dynamiek van het kantoor. Voortaan vaart A&BV een eigen koers met de focus op 3 pijlers…